Bratislava28.9.
Nové Mesto nad Váhom29.9.
Trnava13.10.